O mě

Cesta lásky a odpuštění

Vhledy do minulých životů - regrese při plném vědomí

Zasvěcení -znovuprobuzení vlastních pradávných energií

Zasvěcení pro děti

Terapeutická kresba

Energetické a terapeutické obrazy - olejomalba na plátno

Odvádění přivtělených nebo bloudících bytostí

Odklonění zdraví škodlivých zón

Čakry

Ceník

Shamballa 1024

Zajímavé články, odkazy

Cesta lásky a odpuštění

Pojmenování Cesta lásky  a odpuštění vzniklo na základě mých nejniternějších pocitů i zkušeností.

Podle mě  jsou Láska a nedílně s ní i odpuštění   tou  nejkrásnější   a   n e j m o c n ě j š í  energií.

Ve spojení  havaiského učení Ho´ponopono (jehož základem je právě Láska a Odpuštění)  s dalšími energiemi, se kterými „pracuji“, tak mohu pomoci klientům s mnoha psychickými i zdravotními problémy.  

Pomohu Vám najít příčinu Vašich starostí i bolestí, pomohu Vám otevřít Vaše srdce i duši, pomohu Vám najít ztracené sebevědomí, najít problém v partnerských (i jiných) vztazích.  Mohu Vám pomoci ulevit s Vašimi drobnými i většími starostmi .

Z  Vesmíru jsem  přijala (a již více než dva roky plně praktikuji)  Dar, kdy je mi dáno nahlédnout do bloků (traumat) současných  i minulých životů mých klientů – a to až po dobu starého Egypta nebo i překrásné Atlantidy.. Tyto bloky mohou způsobovat  psychické i zdravotní problémy v současném životě. Díky výše popsaným energiím mám také schopnost tato traumata  odblokovat – pročistit, tedy uzdravit (viz. Vhledy do bloků minulých životů).  

 Způsob mé práce se stále mění tak, jak se vyvíjím já a to (nejen prací sama na sobě, zkušenostmi,  nejen  tím, že jsem postupně absolvovala mnohá zasvěcení a kurzy, ale zejména díky Darům, které dostávám přímo z Vesmíru. Takto jsem  v loňském roce (a zejména v jeho druhé polovině,  kdy se vše neuvěřitelně zrychlilo),  přijala  zasvěcení či spíše iniciaci vlastních dávných  původních energií ( s právem dalšího zasvěcování). Jsou to mnohé druhy Reiki (Andělské. Archandělské energie, Karuna-Ki, Imara Reiki, Kundalini Reki, Usui reiki,…), Ra Sheeba a další, ale zejména pro mě nejkrásnější,  nejsilnější a nejčistší energie – původní  Atlantské energie. V regresích při čištění bloků svých i klientů jsem se často dostávala do Atlantidy a  pokaždé  jsem si posteskla, jak by bylo krásné „přinést si sem“  tuto nezaměnitelnou  energii na stálo. Zasvěcením – či spíše iniciací své vlastní dávné energie- se mi toto neuvěřitelné přání splnilo.

Podobným způsobem nyní pomáhám svým klientům. Nacítím, která energie je komu „vlastní“ a tuto energii v něm aktivuji (většinou  po předchozím uvolnění bloku, který způsobil zavření této energie). Překrásné na tomto zasvěcení (či spíše iniciaci) je, že je opravdu na „míru“, není to zasvěcení „zvenku“, ale zevnitř,  je to probuzení vlastních energií. První jeden až dva stupně té či oné energie jsou  vhodné téměř pro každého (včetně dětí) – probuzená vlastní energie zvyšuje  vibrace bytosti, naladí tak na energie transformační a má blahodárný účinek na postupné uvolňování vlastních blokád i na  fyzické uzdravování.  Toto otvírání „duší a srdcí“ je opravdu blahodárné.

Takto mohu pomáhat  nejen těm, kteří na svou duchovní cestu ještě nevyrazili  a  vůbec se ve světě energií neorientují - “jen“  potřebují pomoci  se zdravotními nebo psychickými problémy,  pomáhám  i  těm, kteří  jsou  na    začátku duchovního poznávání, ale i  těm, kteří již na duchovní cestě urazili pořádný kus, ale mají pocit, že je „cosi“ blokuje nebo  brzdí. Takovýmto  klientům velice často při terapii, zasvěcení či iniciaci vlastní energie, předávám často překrásné Dary z Vesmíru, které ještě více podpoří jejich duchovní vývoj.  Také mi například  přichází energie, které je například vhodné iniciovat pedagogickým pracovníkům – pro jejich lepší napojení na energie a vibrace dětí – jistě mi všichni potvrdí,  že dnešní děti jsou úplně jiné  :-) 

Všechny tyto terapie, zasvěcení či iniciace mohu dělat i na dálku, ale vřele doporučuji prožít si to v přímém přenosu, pokud je to možné.

  *************************

I v a   M a k o ň o v á

Regresní terapeut

 Mistr  mnoha druhů prapůvodních  energií:

původní Atlantská energie,

 různé druhy Reiki (Andělské. Archandělské energie, Karuna-Ki, Imara Reiki, Kundalini Reki, Usui Reiki,…),

Shamballa 1024 i prapůvodní Shamballa  

Ra Sheeba,

 energie Slunce a Luny

 a dalších

 -------

Mezi mé největší učitele patřili (a patří) Kateřina Pokorná (www.tetakaterina.cz),

  mé Vyšší Já, mé srdce

 a sám život

včetně všech, které jsem v něm potkala a kterým tímto s láskou  a pokorou  děkuji za všechny druhy zkušeností

  * * *

Při své pomoci klientům (a také ve svém osobním životě) se řídím pro mě nejvyšším zákonem 

Zákonem zachování svobodné vůle člověka.

 Druhý zákon, který je mi nejen při mé práci bytostně vlastní, je „zákon“ diskrétnosti.

To, co nejvíce uplatňuji  ve všech oblastech svého života je bezpodmínečná láska, odpuštění a pokora. Ale také přirozená radost ze života a síla prožívání přítomného okamžiku.

 Tak, jak se vyvíjím já, tak jak postupuje transformace,  i mé stránky  jsou neustále ve vývinu. Jsou jen částečným, maličkým  vodítkem pro mé stávající či  potencionální  klienty. Protože centrem mé práce je práce s lidmi, na stránky zbývá velmi málo prostoru. Neslibuji, že se polepším :-)  Děkuji za pochopení :-)Iva Davidová (dříve Makoňová)
IČ: 648 89 327
Americká 1243
347 01 Tachov
Tel. 777 922 504
www.podkridlyandelu.cz

e-mail: cestalasky@podkridlyandelu.cz
Kontaktní formulář Provozní doba:

denně, ale pouze na základě objednávek

Administrace